Khác

TÊN DOWNLOAD LOẠI FILE SIZE
1 Quyết định 4495/QĐ-BTC về giá bán điện dl pdf 1197.8 KB
2 Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án điện mặt trời dl pdf 4356.4 KB
3 DAT là Tổng đại diện của Tập đoàn quốc tế INVT tại Việt Nam dl pdf 9680.2 KB
4 Chứng chỉ DAT là đối tác của Canadian Solar tại Việt Nam dl pdf 3572.6 KB
5 Tài liệu Thông báo Cơ chế mua bán điện 2017 dl pdf 450.8 KB
6 Tài liệu giải pháp DAT Solar dl pdf 12723 KB
7 Chứng chỉ tấm pin năng lượng trời Canadian dl zip 13993 KB
8 Chứng chỉ inverter iMars Hòa lưới 3 pha 380 (20-30kW) dl zip 4638.5 KB
9 Chứng chỉ inverter iMars Hòa lưới 3 pha 380 (6-17kW) dl zip 5117.4 KB
10 Catalogue iMars Solar Inverter dl pdf 4120 KB
11 Phần mềm giám sát bằng điện thoại dl rar 1096.8 KB
12 Phần mềm giám sát bằng máy tính dl zip 8251.5 KB
13 Phần mềm Thiết kế iMars dl zip 9116.8 KB