Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell 90g

Thuốc hàn hóa nhiệt Kumwell 90g.

http://LeKhangCorp.com: đại lý Thuốc hàn Kumwell 90g.

Một lọ Kumwell 90g gồm: Thuốc hàn Kumwell, thuốc mồi nằm ở dưới đáy lọ và 1 đĩa lót khuôn.

Đại lý thuốc hàn Kumwell 90g toàn Quốc.