Thiết bị chống sét LPI 3PPM50kA-480-NE100-AIMCB

Thiết bị chống sét LPI 3PPM50kA-480-NE100-AIMCB,

LeKhangCorp.com: đại lý cung cấp tủ cắt sét 3 pha 50kA/Pha LPI 3PPM50kA-480-NE100-AIMCB,

Sử dụng cắt sét lan truyền nguồn điện 3 pha.