Ốc siết cáp tiếp địa đồng đỏ

Ốc siết cáp bằng đồng đỏ.

LeKhangCorp.com:  cung cấp Ốc siết cáp loại lớn bằng đồng đỏ, phân phối cọc tiếp địa, cáp đồng trần…

Cung cấp vật tư chống sét giá đại lý