Cáp điện CU/XLPE/PVC 1x50mm2 – Thipha

Dây Cáp điện CU/XLPE/PVC 1x50mm2

LekhAngCorp.com: đại lý cung cấp dây cáp đồng bọc PVC CXV 1x50mm2

Giá dây cáp điện Thiphat CXV 50mm2. Liên hệ giá tốt: