Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T – Hàn Cáp 50mm2 và cọc phi 16

Khuôn hàn hóa nhiệt chữ T.

LeKhangCorp.com: chuyên phân phối Bộ khuôn hàn hóa nhiệt chữ T: hàn cáp đồng 50 mm2 và đầu cọc tiếp địa phi 16.

Cung cấp thuốc hàn hóa nhiệt 90g.

Giá bộ khuôn hàn hóa nhiệt chữ T, Liên hệ giá mới nhất: