Cáp đồng trần C70

Cáp đồng trần 70mm2

Cáp đồng trần 70mm2,

LeKhangCorp.com: là đại lý Dây cáp đồng trần 70mm2,

Ngoài cáp đồng trần 70mm2 chúng tối còn cung cấp cọc tiếp địa, chống sét, thiết bị điện…

Liên hệ: 0869 278 279 - Email: info@LeKhangCorp.com