Bộ đếm sét Ingesco CDR-Universal

Bộ đếm sét Ingesco CDR-Universal,

http://LeKhangCorp.com: Nhà phân phối thiết bị đếm sét Ingesco CDR Universal,

Ingesco CDR Universal: Dùng để đếm số lần sét đánh vào hệ thống thu lôi trực tiếp đánh thẳng,

Đại lý cung cấp Thiết bị đếm sét Ingesco CDR Universal toàn Quốc